Ogłoszenia

W imieniu Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Spółka z o.o. zapraszamy uprzejmie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. Termin składania ofert - do dnia 18 września 2015 r. do godz. 15.oo. W załączeniu publikujemy "Informację o warunkach zamówienia" na ww. usługę oraz projekt umowy na jej wykonanie.

1. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2. WZÓR UMOWY